Czym jest konsulting, czyli krótko o definicji słowa

Czym jest konsulting, czyli krótko o definicji słowa

Słowo konsulting ma swoje korzenie w łacinie i pochodzi
od wyrazu „consulo”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „naradzać się”, „szukać rady”, „konsultować”.
W języku polskim wyraz „konsulting” pisownią nawiązuje do angielskiego słowa „consulting”. W rzeczywistości używa się zarówno pisowni spolszczonej, jak i oryginalnej. Dlatego też stosujemy obie formy naprzemiennie: consulting oraz konsulting.
Wrocław niezwykle często korzysta z profesjonalnych usług konsultingowych, dlatego też warto choć pokrótce wskazać
na najważniejsze cechy tej dziedziny.

Comments are closed.