Państwa firma oferuje doradztwo w zakresie private equity. Czym dokładnie jest private equity?

Państwa firma oferuje doradztwo w zakresie private equity. Czym dokładnie jest private equity?

Private equity to fundusz inwestycyjny, który najpierw gromadzi środki od inwestorów, po czym inwestuje je w papiery wartościowe tych firm, które nie są notowane na giełdzie.

Comments are closed.